v3.22.2.2
Stockholders' Equity - ATM Program (Details) - USD ($)
$ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended 11 Months Ended
Jun. 27, 2022
Aug. 09, 2021
Jun. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Jun. 30, 2021
Jun. 30, 2022
Class of Stock [Line Items]            
Gross proceeds       $ 14,064 $ 112  
Net proceeds $ 5,000 $ 29,900        
ATM Program            
Class of Stock [Line Items]            
Gross proceeds     $ 2,292 9,303   $ 12,700
Fees paid to sales agent     69 279   400
Net proceeds     $ 2,223 $ 9,024   $ 12,303